Category: ОФС БИТОЛА

ФК Црно Буки ЗЛ е новиот третолигаш

Екипата на ФК Црно Буки ЗЛ е најголемото изненадување во битолскиот регион. Најпрво ги подобри условите на инфрастуктурата која е сега најдобра во регионот.Со откажувањето на првакот ФК Поешево екипата на ФК Црно Буки ЗЛ како второпласиеаната екипа ќе се натпреварува во Третата лига Југозапад .

Во Дебар прогласен шампионот на Третата лига југозапад

Во неделата во Дебар беше прогласен шампионот на Третата лига југозапад со недостижни 55 бодови освоени во сезоната 2017/2018. На церемонијата му беше доделен пехарот од страна на претседателот на ОФС Битола Златко Талевски

Редовно Годишно Собрание на ОФС Битола

Општинскиот Фудбалски Сојуз Битола на 20.05.2018 г со почеток во 10 часот во просториите на ресторанот ,,Путник,, во Битола го одржа своето Редовно Годишно Собрание.На собранието беа присутни 30 делегати од вкупно 39 делегати.

Помеѓу точките од Дневниот ред беа и верификувањето на мандатите на новите делегати како и извештајот за работата на Управниот Одбор на ОФС Битола за 2017 г. и усвојувањето на финансискиот извештај за 2017 г. кои беа едногласно изгласани.

На Собранието на ОФС Битола беа присутни и членови на Управниот Одбор на ФФМ

РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ 25-КОЛО 3-МФЛ-ЈУГОЗАПАД

Пар Домаќин – Гостин Место на одигрување Термин Главен судија 1 помошник                           2 помошник           Делегат         Контрола
1. Кораби-Сатеска              Дебар 20.05.18  16.30 Стојановски Филип   Лозаноски Злате Степановски Петар    Бошевски Васко  Илиевски Зоранчо
           Битола             Битола             Битола              Битола              Битола
2. Караорман 2017-Фламуртари             Струга 20.05.18  16.30     Џероски Душко   Асани Љумтурие       Бетиме Адеми    Затуроски Ацо Павловски Слободан
             Струга             Струга              Струга            Струга               Охрид
3. Лирија-Велешта             с.Грнчари 20.05.18  16.30  Бечвиновски Горан Бегалиноски Менде Богдановски Љупчо Зекмановски Кевни Карапалевски Пеце
           Битола              Битола             Битола              Ресен              Ресен
4. Октиси Спорт-Кравари              Струга 20.05.18  16.30    Ѓорѓиевски Мишо  Ристоски Климент      Бекри Кренар       Илчески Драге   Марковски Марко
             Охрид               Струга             Струга                Охрид               Струга
          5.           Преспа-Влазними               Ресен 20.05.18  16.30    Стојановски Игор    Стојановиќ Дарко     Танчевски Горан    Христовски Зоран      Савиќ Никола
             Битола              Битола            Битола              Битола              Охрид
           Комесар за натпревари
                  Ралевски Златко
Комесар за делегирање на судии Комесар за делегирање на контролори
             Стојановски Златко                           Илир Сеља

РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ 24-КОЛО 3-МФЛ-ЈУГОЗАПАД

Пар Домаќин – Гостин Место
Термин Главен
1 помошник 2 помошник
Делегат Контрола
1. Сатеска-Октиси Спорт с.Волино 16.05.18 16.30 Ѓорѓиевски Владимир Никлески Виктор Крстевски Александар Ангелевски Благојче Стојаноски Гоце
      Битола Битола Битола Битола Охрид
2. Велешта-Кораби с.Велешта 16.05.18 16.30 Џероски Душко Бакрачески Разме Анѓелкоски Јован Климоски Никола Плушкоски Тофил
    Струга Струга Струга Струга Струга
3. Караорман 2017-Лирија Струга 16.05.18 16.30 Котевски Дарко Митревски Валдимир Клочовски Мартин Рика Астрит Кафиџиоски Ило
    Битола Битола Битола Струга Охрид
4. Фламуртари-Влазними с.Радолишта 16.05.18 16.30 Ѓорѓиевски Мишо Постолоски Михаил Балески Горан Радески Коле Мојсоски Љупчо
            Охрид Охрид Охрид Охрид Струга
5. Кравари- Воска 2002   с.Кравари 16.05.18 16.30 Спироски Ангеле Лаброски Ѓорѓи Мојсоски Марио Бошевски Васко Илиевски Зоранчо
            Струга Струга Струга Битола Битола
                     
          Комесар за натпревари          
          Ралевски Златко          
                     
    Комесар за делегирање на судии         Комесар за делегирање на контролори      
    Стојановски Златко         Илир Сеља      
                     
                     
                   

РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ 21-КОЛО ТРЕТА ЛИГА ЈУГОЗАПАД

Пар Домаќин – Гостин Место на
Термин Главен судија 1 помошник 2 помошник
Делегат Контрола
1. Кораби-Фљамуртари Дебар 29.04.18 16.00 Спироски Анѓеле Љумтурие Асани Бетиме Адеми Неби Речи Пљушковски Тофил
      Струга Струга Струга Струга Струга
2. Октиси-Лирија Струга 29.04.18 16.00 Лековски Дени Кичевски Пеце Богдановски Љупчо Анѓелевски Бале Клочовски Васил
    Битола Битола Битола Битола Битола
3. Воска- Караорман Охрид 29.04.18 16.00 Бечвиновски Горан Митревски Влатко Крстевски Аце Масалковски Никола Карапалевски Пеце
    Битола Битола Битола Битола Ресен
4. Охрид-Велешта Охрид 28.04.18 16.00 Ѓорѓиевски Мише Мојсовски Марио Котевски Игор Куциноски Кристе Рика Муамер
            Охрид Струга Струга Охрид Струга
5. Преспа- Сатеска   Ресен 29.04.18 16.00 Лабровски Ѓоко Беса Леши Кренар Бекри Трпеновски Крсте Стојановски Гоце
            Струга Струга Струга Струга Охрид
6. Влазними-
Кравари   Струга 28.04.18 16.00 Фатмир Бафто Стојановски Филип Ѓорговски Јоцо Богдановски Петко Павловски Слободан
            Охрид Битола Битола Ресен Охрид

РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ 20-КОЛО ТРЕТА ЛИГА ЈУГОЗАПАД

Пар Домаќин – Гостин Место на
Термин Гл, судија 1 помошник 2 помошник
Делегат Контрола
1. Лирија-Воска 2002 с.Грнчари 25.04.18 16.00 Кочовски Горанчо Кренар Бекри Котески Игор Бошевски Васко Стојановски Гоце
      Д. Хисар Струга Струга Битола Струга
2. Кораби-Октиси Спорт Дебар 25.04.18 16.00 Фатмир Бафто Петрески Горан Димоски Јован Илчевски Драге Рика Муарем
    Охрид Охрид Охрид Охрид Струга
3. Сатеска-Влазними с.Волино 25.04.18 16.00 Милошевски Петар Митревски Михајло Никлевски Виктор Најдовски Горан Клочовски Васко
    Битола Битола Битола Битола Битола
4. Велешта-Прсепа с.Велешта 25.04.18 16.00 Лаброски Ѓорѓи Ристески Климент Анѓелковски Јован Климовски Никола Савиќ Никола
            Струга Струга Струга Струга Охрид
5. Караорман 2017
Охрид Лихнидос   Струга 25.04.18 16.00 Котевски Дарко Домазетовска Ангела
Клочовски Мартин Затуроски Ацо Ѓорѓиевски Ѓорѓи
            Битола Битола Битола Струга Битола
                     
          Комесар за натпревари          
          Ралевски Златко          
                     
    Комесар за делегирање на судии         Комесар за делегирање на контролори      
    Стојановски Златко         Илир Сеља    

РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ 19-КОЛО

Пар Домаќин – Гостин Место Термин Главен судија 1 помошник     2 помошник           Делегат         Контрола
1. Октиси Спорт-Фламуртари  Струга 22.04.18  16.00   Спироски Ангеле     Кренар Бекри     Котески Игор       Канбери Инает    Маркоски Марко
 Струга  Струга Струга  Струга  Струга
2. Преспа-Караорман 2017  Ресесн 22.04.18  16.00      Фатмир Бафто Постолоски Михаил      Балески Горан    Попоски Јовче Карапалевски Пеце
  Охрид  Охрид  Охрид Охрид  Ресен
3. Воска 20002-Кораби  Охрид 22.04.18  16.00  Ралевски Благојче      Груевски Илија    Стојановиќ Дарко   Алексовски Јовче    Кафеџиски Илија
Битола  Битола   Битола    Битола Охрид
4. Влазними-Велешта  Струга 21.04.18  16.00      Лаброски Ѓорѓи   Ристески Климент  Анѓелковски Јован       Илир Лутфиу  Плушковски Тофил
   Струга    Струга   Струга   Дебар Струга
5   Охрид Лихнидос-Лирија  Охрид 21.04.18  16.00 Ангелески Александар   Танчевски Горан Богдановски Љупчо    Дишковски Васко   Клочовски Васко
 Битола    Битола Битола   Битола  Битола