Category: ОФС БИТОЛА

РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ 18-КОЛО 3-МФЛ-ЈУГОЗАПАД

Пар Домаќин – Гостин Место Термин Главен судија 1 помошник 2 помошник Делегат Контрола
1. Фљамуртари-Кравари с.Радолишта 15.04.18 16.00 Ѓорѓиевски Мишо Спировски Љупчо Димовски Јован Куциноски Кристе Павловски Слобода
      Охрид Битола Охрид Охрид Охрид
2. Караорман 2017-Влазними Струга 15.04.18 16.00 Џеровски Душко Мојсоски Марио Ристески Климент Трпеноски Крсте Стојаноски Гоце
    Струга Струга Струга Струга Охрид
3. Лирија-Преспа с.Грнчари 15.04.18 16.00 Беса Леши Љумтурие Асани Бетиме Адеми Абединов Рамиз Муамер Рика
    Струга Струга Струга Ресен Струга
4. Кораб-Охрид Дебар 15.04.18 16.00 Котески Дарко Бегалиновски Менде Крстевски Аце Христовски Тони Клочовски Васил
            Битола Битола Битола Битола Битола
5 Октиси Спорт- Воска 2002     Струга 15.04.18 16.00 Ѓорѓиевски Владим Ѓорговски Јоцо Кичевски Пеце Христовки Зоран Ѓорѓиев Ѓорѓи
            Битола Битола Битола Битола Битола
6 С А Т Е С К А     С Л О Б О Д Н А            
                     
7 В Е Л Е Ш Т А     С Л О Б О Д Н А            
               

Резултати Б лига – 17 коло

Резултати Б лига – коло Б- Лига 17 -Коло  
Домашни Гости Резултат
ФК Еленик – Мусинци ФК Јенимале – Битола 3:0
ФК Меџитлија – Меџитлија ФК Космос – Будаково 0:2
ФК Младост – Г.Оризари ФК Стрела Спорт – Могила 1:6
ФК Напредок – Ношпал ФК Рис – Битола 3:0
ФК Пелагонија БК-Д.Српци ФК Пелагонија – Трап 6:1
ФК Пелагонија – Добромири ФК КСК – Крклино 4:0
ФК Хајдук – Лознани С Л О Б О Д Е Н

Резултати A Лига – 19 коло

Резултати A Лига – коло А Лига -19 Коло  
Домашни Гости Резултат
ФК Новаци 2011- Новаци ФК Пелагонија -Логоварди 3:1
ФК Буково – Буково ФК Поешево – Поешево 1:6
ФК Доск – Долно Оризари ФК Црна река – Чарлија 0:0
ФК Светлост – Кукуречани ФК Црно буки ЗЛ-Црно буки 0:1
ФК Олд бојс -Битола ФК Младост – Дедебали 3:0
ФК Лисолај – Лисолај ФК Карамани – Карамани 1:2
ФК Партизан – Добрушево ФК Чагор – Лопатица 1:2
ФК Победа – Ивањевци слободен

РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ 16-КОЛО3 МФЛ-ЈУГОЗАПАД

                     
Пар Домаќин – Гостин Место на одигрување Термин Главен судија 1 помошник 2 помошник контрола Делегат Контрола
1. Фламуртари-Сатеска с.Радолишта 01.04.18 15.00 Милошевски Петар Ѓорговски Јоцо Николоски Николче Астрит Рика Ѓорѓиевски Ѓорѓи
      Битола Битола Ресен Струга Битола
2. Кораби-Влазними Дебар 01.04.18 15.00 Џероски Душко Мацески Ацо Ристески Климент Илир Лутфиу Плушковски Тофил
    Струга Струга Струга Дебар Струга
3. Октиси Спорт-Преспа Струга 01.04.18 15.00 Кочоски Горанчо Крстевски Александар Бегалиноски Менде Ангелевски Благојче Клочовски Васил
    Д. Хисар Битола Битола Битола Битола
4. Воска 2002-Охрид Лихнидос Охрид 01.04.18 15.00 Спироски Ангеле Кренар Бекри Лумтурие Асани Климоски Никола Карапалески Пеце
            Струга Струга Струга Струга Ресен
5. Велешта- Кравари   с.Велешта 01.04.18 15.00 Ѓорѓиески Мишо Ванкоски Михајло Постолоски Михајло Постолоски Михајло Локоски Митко Кафеџиски Ило
            Охрид Охрид Охрид Охрид Охрид
                     
          Комесар за натпревари          
          Ралевски Златко          
                     
    Комесар за делегирање на судии         Комесар за делегирање на контролори      
    Стојановски Златко         Илир Сеља      
                   

РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ 15 КОЛО 3-МФЛ-ЈУГОЗАПАД

            3-МФЛ-ЈУГОЗАПАД
       РАСПОРЕД НА СУДИИ,ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ   15 КОЛО
Пар  Домаќин – Гостин Место на одигрување Термин Главен судија 1 помошник                           2 помошник            Делегат         Контрола
1. Охрид лихнидос-Фљамуртар             Охрид 17.03.18 14.00 Стојановски Игор Груевски Илче Митревски Влатко Насуфовски Себаед Марковски Марко
          Битола         Битола         Битола            Ресен            Струга
2. Преспа-Воска 2002              Ресен 18.03.18 14.00 Лабровски Ѓоко Домазетовска Анѓел Анѓелковски Јован       Неби Речи Клочовски Васил
         Струга            Битола            Струга           Струга           Битола
3. Влазними-Октиси Спорт             Струга 18.03.18 14.00 Фатмир Бафто Спировски Љупчо Балевски Горан Левевски Валентин Плушковски Тофил
           Охрид             Охрид            Охрид           Охрид            Охрид
4. Кравари-Караорман             Кравари 18.03.18 14.00 Ѓорѓиевски Мишо Димовски Јован Балевски Горан Христовски Зоран Стојановски Гоце
          Охрид         Охрид         Охрид          Битола           Охрид
          5.       Сатеска- Велешта             Волино 18.03.18 14.00 Анѓелевски Алексан Крстевски Александ Богдановски Љупчо Дишковски Васко Павловски Слобода
          Битола          Битола          Битола          Битола            Охрид